23° / 11° Muy nuboso con tormenta

En xifres

Molsosa, la

Codi
251364
Comarca
Solsonès
Població
99
Superfície
26,89
Densitat
3,7
Altitud
667

Superfície (km²)

Municipi
26,89
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
3,7
Comarca
13,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
49
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
50
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
99
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
1.994
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
60
Comarca
8.769
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
31
Comarca
2.369
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
500
Catalunya
256.427

Població

Municipi
99
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
1.041
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
31
Comarca
4.542
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
15
Comarca
1.132
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
196
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
49
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
953
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
29
Comarca
4.227
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
16
Comarca
1.237
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
304
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
50
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
94
Comarca
10.748
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
1
Comarca
895
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
4
Comarca
1.989
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
99
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
97
Comarca
12.102
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
1.530
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
99
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
47
Comarca
6.107
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
804
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
49
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
50
Comarca
5.995
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
726
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
50
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
414
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
331
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
0
Comarca
745
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
2.215
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
74,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
51
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
47
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
1
Comarca
98
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
101
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
190
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
81
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
93
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
94
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
151
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
20
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
151
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
-12
Comarca
-28
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-11,9
Comarca
-0,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-14,88
Comarca
-0,61
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
2,98
Comarca
0,39
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
115
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
115
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
111
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
87
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
115
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
0
Comarca
167
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
0
Comarca
261
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
8,4
Comarca
17,9
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,8
Comarca
29,4
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,1
Comarca
22,3
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
34,7
Comarca
30,3
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
10.046
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
72,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
95
Comarca
10.016
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
70,5
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
95
Comarca
9.977
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
77,9
Comarca
71,5
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
83,3
Comarca
72,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
96
Comarca
10.032
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
25
Comarca
3.410
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
25
Comarca
2.835
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
45
Comarca
6.245
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
50
Comarca
6.640
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
165
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
985
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
385
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.350
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
3.880
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
415
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
110
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
205
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
805
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.535
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.460
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.225
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.195
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
3.880
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
7
Comarca
602
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
39
Comarca
3.407
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
703,23
Comarca
863,35
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
17
Comarca
1.534
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
19
Comarca
1.475
Catalunya
775.829

Total

Municipi
36
Comarca
3.009
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
23,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,1
Comarca
72,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
38,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,2
Comarca
303,3
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
25,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
3,2
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
0,1
Comarca
195,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
3,2
Comarca
267,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
3,2
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
33
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
9
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
1.459
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
46
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
61
Comarca
12.271
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
16.426
Comarca
35.361
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
66
Comarca
295
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.526
Comarca
19.083
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.401
Comarca
5.001
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.016
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
188
Comarca
13.316
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.205
Comarca
33.136
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
855
Comarca
14.745
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
12
Comarca
2.292
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
125
Comarca
1.774
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
23
Comarca
877
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1
Comarca
17
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.016
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
26
Comarca
582
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
13
Comarca
315
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
12.694
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
14.045
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.182
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
16.007
Comarca
231.343
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
108.326
Comarca
973.922
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
2.626
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
90
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
715
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.319
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
122
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
29
Comarca
840
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
85
Comarca
8.063
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
13
Comarca
1.404
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
42
Comarca
3.173
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
7
Comarca
872
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
147
Comarca
13.512
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,38
Comarca
1,34
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
38,5
Comarca
50,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
49
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
8.462,95
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions