26° / 11° Clar

En xifres

Molsosa, la

Codi
251364
Comarca
Solsonès
Població
102
Superfície
26,89
Densitat
3,8
Altitud
667

Superfície (km²)

Municipi
26,89
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
3,8
Comarca
13,6
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
51
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
51
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
102
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
2.043
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
65
Comarca
8.713
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
2.319
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
525
Catalunya
250.143

Població

Municipi
102
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
1.066
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
33
Comarca
4.511
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
15
Comarca
1.112
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
192
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
51
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
977
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
32
Comarca
4.202
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
14
Comarca
1.207
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
333
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
51
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
96
Comarca
10.762
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
1
Comarca
920
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
1.918
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
102
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
100
Comarca
12.119
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
1.481
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
102
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
49
Comarca
6.103
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
778
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
51
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
51
Comarca
6.016
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
703
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
51
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
365
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
314
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
0
Comarca
679
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
2.215
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
73,6
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
51
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
47
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
98
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
81
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
90
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
2
Comarca
171
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
45
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
93
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
94
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
151
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
20
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
151
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-18
Comarca
2.210
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-14,4
Comarca
17,58
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-5,6
Comarca
1,13
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,8
Comarca
16,45
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
115
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
115
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
111
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
87
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
115
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
0
Comarca
167
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
0
Comarca
261
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
11,9
Comarca
20,7
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,6
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,8
Comarca
22
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
31,7
Comarca
28,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
96
Comarca
9.824
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
88,5
Comarca
83,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
95
Comarca
9.735
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,4
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,9
Comarca
49,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
104
Comarca
9.786
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
27
Comarca
3.352
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
22
Comarca
2.668
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
49
Comarca
6.020
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
53
Comarca
6.349
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
165
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.040
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
370
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
2.380
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
3.950
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
420
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
200
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
805
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.540
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.510
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.125
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.315
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
3.950
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
8
Comarca
603
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
39
Comarca
3.407
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
703,23
Comarca
863,35
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
17
Comarca
1.534
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
19
Comarca
1.475
Catalunya
775.829

Total

Municipi
36
Comarca
3.009
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
25,6
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
89,2
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,7
Comarca
58,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,9
Comarca
353,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,6
Comarca
29,8
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
4,2
Comarca
556,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
0,8
Comarca
248,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
3,3
Comarca
308,5
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
4,2
Comarca
556,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
33
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
9
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars

Municipi
46
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
61
Comarca
12.271
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
16.426
Comarca
35.361
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
66
Comarca
295
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.066
Comarca
18.970
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.868
Comarca
5.046
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.190
Comarca
19.001
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
217
Comarca
15.881
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.408
Comarca
34.882
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.188
Comarca
18.930
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.190
Comarca
19.001
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
28
Comarca
599
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
29
Comarca
624
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
10
Comarca
267
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
19
Comarca
357
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
29
Comarca
624
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
35
Comarca
11.473
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
422
Comarca
21.508
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
21
Comarca
1.703
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
16.778
Comarca
183.716
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
77.650
Comarca
758.658
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
835
Comarca
5.713
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
695
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
2.319
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
5
Comarca
122
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
29
Comarca
840
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
85
Comarca
8.063
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
13
Comarca
1.404
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
42
Comarca
3.173
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
7
Comarca
872
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
147
Comarca
13.512
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,39
Comarca
1,34
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,8
Comarca
47,1
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
2.332,11
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions