PROGRAMA D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2017,2018 I 2019

DIJOUS 15 JULIOL 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida en sessió del 5 de març del 2018, i d'acord amb el què disposa l'article 11 de les bases reguladores del Pla d'Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va acordar aprovar la resolució de la convocatòria del Pla d'Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017,2018 i 2019 i, en conseqüència, la concessió de l'ajut a l'Ajuntament de La Molsosa per import de 5590,06 euros per l'anualitat 2019.