Mercredi, 21 De Avril De 2021
Plaça Església, s/n - La Molsosa, La Molsosa - 08281 Tèlèphone: 973 29 60 90 Fax:
ajuntament@molsosa.ddl.net

Tourisme

1 · 2 ...   »

POBLE D'ANFESTA I ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE L'ASSUMPCIÓ.

Foto

 Anfesta constitueix un enclavament dins el terme municipal de Calonge de Segarra. El castell d’Anfesta es troba documentat a partir del 1314 i era la residència habitual dels senyors que durant el feudalisme administraven el lloc en nom dels Cardona. Dins el comtat de Cardona, Anfesta formava part de la batllïa de Torà però en formar-se els municipis al segle XIX es va integrar a La Molsosa. Si bé és d’origen medieval, el castell ha sofert nombroses transformacions al llarg dels segles tal com ho demostren els seus finestrals de clara influència renaixentista. Integrada dins l’estructura del castell trobem l’antiga esglésiola de Santa Maria d’Anfesta que es sufragània de Santa Fé de Calonge  i vinculada a la canónica de Sant Vicenç de Cardona almenys des de l’any 1040 raó per la qual pertany al bisbat de Vic a diferència de la resta del municipi que l’any 1957 passà a Solsona. El poble celebra la festa major el primer diumenge d’agost.

ESGLÈSIA VELLA DE SANTA MARIA.

Foto

La Molsosa : L’origen del nom del lloc sens dubte fou degut a la molsa, element vegetal abundosament estès per tot el seu territori.
El poble es centrat per l’antiga església de Santa Maria,  esmentada ja l’any 1008 i per les restes de l’antíc castell que pertangué al ducat de Cardona. A  l’església s’hi poden distingir els trets propis del romànic inicial, auster i de repoblació que en determinà la fundació, amb poques obertures i de dimensions reduïdes ja que les parets constitueixen alhora el tancament i les bases que sustenten tot el pes del sostre, format aquest per una volta de canó amb arc de mig punt. L’absis amb nul.la decoració exterior té direcció est i la façana amb porta d’entrada encarada a l’oest com es propi de l’arquitectura romànica, tot i que degut a les intervencions del segle  XVII la porta  principal fou traslladada a migdia, amb dos emplaçaments successius,  i la primitiva emparedada. S’afegí també en aquesta época una segona nau probablement  per necessitats demogràfiques de creixement de la població i acompanyada alhora per un cet reviscolament econòmic que permetia encarar actuacions  de certa envergadura. Cal destacar que durant les obres de restuaració dutes a terme l’any 2005 per l’Ajuntament es va descobrir  a la part interior de l’absis una técnica ornamental basada en la intercalació de pedra de tonalitat  rogenca amb una altra de tonalitat més clara i pròpia del país. L’ús d’aquesta tècnica, inusual en el romànic de repoblació caracteritzat per l’austeritat ornamental, podria deixar entreveure una possible influència mossàrab a l’origen constructiu de Santa Maria, fet aquest, per altra banda perfectament constatat en altres esglésies romàniques de tota la península Ibérica; per bé que a Catalunya el que predomina és l’estil  anomenat llombard, provinent del nort d’Itàlia i caracteritzat entre altres elements per l’arc llombard ( o arc cec ) , element aquest, inexistent a Santa Maria.

 

NOVA ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LA MOLSOSA I RETAULES BARROCS.

Foto

 L’any 1934 es van iniciar les obres de contrucció d’una nova església parroquial situada al plà de La Molsosa seguint un projecte del reconegut arquitecte Enric  Sagnier,  autor entre altres obres del temple del Tibidabo a Barcelona. A partir d’aquest moment i fins l’actualitat la nova església junt amb la rectoria a ella adossada esdevingueren,de fet, un centre religiós, social i culural del municipi.

EL POBLE DE PRADES I RODALIES

Foto

El nom de Prades prové del mot llatí “ prata “ que vol dir prats o pastures. El lloc apareix esmentat l’any 987, quan Sendred i la seva muller Ermoviga vengueren a la vescomtessa Ermetruit  i al vescompte Ermemir la seva vila anomenada Mascaró, situada al comtat de Manresa, al castell de Castelltallat, en un indret anomenat Prades. Per tant inicialment el poble formava part del terme del castell de Castelltallat. Posteriorment passà a dependre de la canónica de Sant Vicenç de Cardona i aleshores constava ja com a situat al terme de La Molsosa. Amb  800 m. d’altitud conserva l’aire de poble medieval amb carrers estrets que conflueixen a una plaça central. L’església es troba documentada l’any 1040 entre les possessions donades pel bisbe d’Urgell i vescomte de Cardona Eriball com a dotació de l’esglesia de Sant Vicenç de Cardona , ja que consta que li donava la torre de Prades, amb l’església, la vila, els delmes i les primícies. Aquesta possessió fou confirmada l’any 1154 pel Papa Anastasi IV en la butlla que concedí a la canónica de Sant Vicenç de Cardona.        

1 · 2 ...   »
chercheur

Mairie
Toutes les administrations

En Relief

Plan du site